Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣΠ Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

________________________________________________________

 
 

Α.  1. Μέγα  Απόδειπνον                               Ώρα      6:00 μ.μ
2.  Εσπερινός                                                    «        6:00 μ.μ.
 
Β.  Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων
Τιμίων  Δώρων
 
1.    Τετάρτη  απόγευμα                                  «        7:00 μ.μ
( Τετάρτη Α &  ΣΤ  εβδομάδος πρωί)
 
2.    Παρασκευή  πρωί                                      «        7:00 π.μ
 
 
Γ.   Κατανυκτικός Εσπερινός Κυριακής           «       6:00 μ.μ
 
 
Δ.   Χαιρετισμοί της Παναγίας  Α΄                     «       6:00 μ.μ.
                     «                            Β΄                     «       7.30 μ.μ.
 
Ακάθιστος ΄Υμνος                                              «       6.30 μ.μ
 
Ε.   Μέγας  Κανών                                                «      5:00 μ.μ.