Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ

.
.Ο Μ Ι Λ Ι Α

Τη Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 6:30 μ.μ. στην Αίθουσα του Ναού μας, θα έχουμε την ευλογία να απολαύσομε τη παρουσία και την ομιλία
του γέροντα Ιουστίνου του αγιοταφίτη.
Ο Γέροντας Ιουστίνος είναι φύλακας του αγίου προσκυνήματος του φρέατος του Ιακώβ στην Αγία Γή και συνεχιστής του έργου του μάρτυρα της πίστεως Αγίου Φιλουμένου, τον οποίο, το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, τον κατέταξε και επίσημα, μόλις πρίν λίγες μέρες, μεταξύ των αγίων και μαρτύρων της εκκλησίας μας.